home > buurtplatform      

BUURTPLATFORM BRUSSELSEPOORT

Begin 2008 zijn alle buurtcomités en wijkraden die Maastricht rijk was, omgezet in stichtingen. Dat gebeurde op verzoek van de gemeente, die voor iedere wijk in Maastricht graag een gesprekspartner wilde hebben met een officiële status. Want de buurtplatforms, zoals ze gingen heten, zouden niet enkel de stem van de buurt zijn in de gemeentelijke politiek, maar ook verantwoordelijk zijn voor de besteding van gemeentegeld in buurtprojecten. Zoals, bijvoorbeeld, de speelvoorzieningen die de afgelopen tijd in onze buurt zijn gerealiseerd.
Toen ook wij in 2008 de opdracht kregen ons om te vormen tot een door de notaris erkende organisatie, hadden we het liefst een vereniging willen worden. Eentje waarvan alle bewoners van de wijk in principe lid zijn, net zoals bij een oudervereniging in een school. En die uit hun midden een dagelijks bestuur kiezen, dat zorg draagt voor de voorbereiding van vergaderingen, schrijven van brieven aan de gemeente, etc.
Jammer genoeg bleek de verenigingsvorm niet haalbaar, en werd ook ons buurtplatform een stichting. Maar wel één die zo veel mogelijk lijkt op een vereniging. Met een heel groot algemeen bestuur: iedereen die actief is in één van de werkgroepen van het buurtplatform, is gevraagd toe te treden tot het bestuur. Een klein dagelijks bestuur zorgt voor de coördinatie.
Hieronder staan die verschillende werkgroepen die in Brusselsepoort actief zijn. Het zijn steeds links: wanneer je er op klikt, krijg je niet alleen een omschrijving van de activiteiten van de werkgroep, maar tevens een opsomming van de buurtbewoners die er actief in zijn of in het recente verleden zijn geweest. Met de uitdrukkelijke uitnodiging om ook actief te worden in één van de werkgroepen en desgewenst ook bestuurslid van onze stichting te worden.
De beste manier om kennis te maken met het Buurtplatform of de werkgroepen is om één van de buurtvergaderingen bij te wonen. Buurtvergaderingen vinden vijf keer per jaar plaats op een dinsdag in de bovenzaal van Café 1900. De vergaderdata staan in het buurtblad dat huis aan huis wordt bezorgd, en ook op onze website staan. Alle ‘leden’ van het Buurtplatform, dat wil zeggen, alle bewoners van onze wijk, zijn van harte uitgenodigd om de buurtvergaderingen bij te wonen. Op die vergaderingen komen gewoonlijk 20 tot 25 buurtbewoners.
Ook een vijftal keren per jaar komt het Wijkteam samen. In het Wijkteam vergaderen medewerkers van het bureau Buurtgericht Werken van de gemeente, de wijkagent, medewerkers van gemeentelijke handhaving (voormalig stadswacht), gemeentelijke medewerkers van een aantal uitvoeringsdiensten, en een tiental mensen van ons Buurtplatform. Per vergadering wordt bekeken welke onderwerpen staan geagendeerd, en hoe de afvaardiging van het Buurtplatform daar het best op kan worden afgestemd.