home > brusselsepoort      

Brusselsepoort

Vijf keer per jaar vergadert het buurtcomité in de bovenzaal van Café 1900. Iedere buurtbewoner is welkom bij deze vergaderingen. Het vergaderschema staat in het buurtblad van oktober-november van het vooorafgaande jaar.

De organisatie van het buurtcomité bestaat uit twee werkgroepen (Woonomgeving/Leefklimaat en Stadsontwikkeling), het algemeene bestuur en de redactie van het buurtblad.
Tevens nemen een aantal mensen uit onze buurt aan de wijkteamvergaderingen met de Gemeente Maastricht deel.

Vergaderingen

De vergaderingen vinden gewoonlijk plaats in de bovenzaal van Café 1900 om 20:00 uur.