actueel

Veranderingen op het gebied van zorg, ondersteuning en jeugdhulp, jeugdzorgWie is in 2015 waarvoor verantwoordelijk?
Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)

Ondersteuning thuis wordt een taak van de gemeente.
Voorbeelden van ondersteuning thuis:
• begeleiding
• dagbesteding
• beschermd wonen

Jeugdwet
Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor:
• informatie en advies bij opvoeden
• alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals geestelijke gezondheidszorg, zorg voor jongeren met een beperking of de gesloten jeugdzorg;
• de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
• de uitvoering van de jeugdreclassering;
• advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Zorgverzekeringswet (Zvw)
Verpleging en verzorging thuis (bijvoorbeeld het toedienen van medicijnen en hulp bij het douchen) zijn vanaf 1 januari 2015 onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering.

Wet langdurige zorg (Wlz)
Het Rijk blijft verantwoordelijk voor de zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Er komen meer mogelijkheden om deze zorg thuis te ontvangen. Mensen die deze zorg niet thuis willen krijgen, kunnen naar een zorginstelling.

Verandert er iets voor mij?
Als u een van de hierboven genoemde indicaties heeft die doorloopt in 2015 dan ontvangt u deze ondersteuning tot en met 31 december 2015. Behalve als uw indicatie eerder in 2015 afloopt. Dit is een overgangstermijn. Vóór 1 januari 2016 gaat de gemeente met u in gesprek om uw situatie opnieuw te beoordelen.

Vragen?
Meer informatie vindt u op www.gemeentemaastricht.nl/decentralisaties

U kunt ook bellen: 14 043, keuze 2 voor Wmo en keuze 3 voor Jeugd
Mailen kan via wmo@maastricht.nl of jeugd@maastricht.nl<< terug