actueel

Dinsdag 18 november 20.00 uur - Vergadering BuurtplatformAgendavoorstel:

1. Opening, vaststelling agenda.
2. Onderwerpen ten behoeve wijkagent.
3. Onderwerpen ten behoeve wijkhandhaving.
4. Verslag recente vergadering Noorderbrug.
5. Parkeren voormalig Annadal.
6. Studentbewoning. Weinig politieke steun in huidige coalitie.
7. Onderwerpen uit werkgroep BPWest / BOC.
8. Onderwerpen uit werkgroep Woonomgeving/Leefklimaat.
9. Onderwerpen uit werkgroep Stadsontwikkeling.
10. Onderwerpen uit werkgroep Redactie.
11. Onderwerpen uit Ravelijn.
12. Rondvraag & sluiting.<< terug