actueel

Dinsdag 18 november 19.00 uur - Informatiebijeenkomst fietsstratenU kunt deze avond de conceptontwerpen voor de herinrichting van de Orleansstraat, Orleansplein en Victor de Stuersstraat bekijken. Deze straten worden heringericht, zodat fietsers veilig hun route kunnen vervolgen tussen Malberg en het centrum. Een aantal ambtenaren is aanwezig om de plannen toe te lichten en uw mening en ideeën hierover aan te horen. Uw ideeën worden waar mogelijk meegenomen in de afronding van het ontwerp.

Tijd: 19.00 uur tot 21.00 uur 
Locatie: verenigingslokaal Maastrichtse Verkennersband, Victor de Stuersstraat 17

Fietsplan
In 2012 zijn de Bilserbaan en Weustenraadstraat ingericht als een fietsstraat en is een vrijliggend fietspad door het park tussen Sint Lucassingel en Nobellaan aangelegd. Sinds 2013 kunnen fietsers op de Brusselsestraat in twee richtingen rijden. En nu de werkzaamheden aan de Grote Gracht nagenoeg afgerond zijn, kan ook daar legaal in twee richtingen worden gefietst. Dit is een resultaat van het fietsplan van de gemeente Maastricht, waarin staat dat de gemeente Maastricht goede en duidelijke fietsroutes wil aanleggen. Ook in het coalitieakkoord 2014-2018 staat de fiets hoog op de agenda en wordt aangegeven dat het fietsplan (waar dat kan) versneld wordt uitgevoerd. De route tussen Malberg en het centrum wordt voltooid met herinrichting van de Orléansstraat, Orléansplein en Victor de Stuersstraat in 2015.<< terug