actueel

Aanleg fietsstraten omgeving OrleanspleinDe werkzaamheden vinden plaats in 4 fasen. Als alles volgens planning verloopt eindigt het werk op vrijdag 23 oktober 2015.
Onderstaande fasering is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Fase 1: Victor de Stuersstraat

Fase 1 start vanaf maandag 29 juni en duurt tot maandag 20 juli. In deze fase wordt het straatgedeelte Victor de Stuersstraat tussen de Sint Annalaan en de Sint Odastraat onder handen genomen.

Fase 2: Victor de Stuersstraat

In fase 2 wordt vanaf maandag 20 juli het gedeelte Victor de Stuersstraat tussen Sint Odastraat en Franquinetstraat aangepakt. Deze periode is gekozen wegens de schoolvakantie. Indien nodig wordt tijdens de bouwvak doorgewerkt. Deze fase eindigt op vrijdag 28 augustus.

Fase 3: Orleansplein

Vanaf maandag 31 augustus start fase 3. In deze fase is het Orleansplein aan de beurt. Deze fase duurt 4 weken en eindigt op vrijdag 25 september.

Fase 4: Orleansstraat

Deze laatste fase start op maandag 28 september. Dan is de Orleansstraat aan de beurt. Deze fase duurt 4 weken en eindigt op vrijdag 23 oktober.

Werkzaamheden

Voor alle fasen zijn de volgende werkzaamheden van toepassing:

•   Verwijderen elementverhardingen/asfalt

•   Verwijderen/vernieuwen straatkolken

•   Funderingswerkzaamheden

•   Aanbrengen nieuwe elementverhardingen/asfalt

Bereikbaarheid

Tijdens de wegwerkzaamheden zijn de straten niet altijd met de auto bereikbaar. Ook kan er tijdens de werkzaamheden niet worden geparkeerd.

Informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, de heer Hans Linders.
Hij is telefonisch bereikbaar op nummer 043 350 52 24.
Via e-mail kunt u hem bereiken op: hans.linders@maastricht.nl

 << terug